top of page

Privacy- en cookiebeleid

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt.

 

Gegevens die wij verzamelen
Wij verzamelen gegevens op de volgende manieren:

-    Gegevens die u aan ons levert.
-    Gegevens die we ontvangen op basis van gebruik van onze diensten en producten.
 

Welke gegevens verwerken wij en met welke doeleinden?
Als u een website of app van ons bezoekt verwerken wij een aantal gegevens van u om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. We verwerken deze gegevens voor het doel om onze website en app te beheren en te verbeteren en gebruik te analyseren. We gebruiken hiervoor ook cookies. We kunnen hiervoor verwerken het IP-adres van uw apparaat verwerken, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt, de duur van een bezoek of sessie.

Gegevens via social media
Wij zijn actief op social media zoals Facebook, Pinterest, Instagram en LinkedIn. Als u via social media contact met ons opneemt verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen: om contact met u op te nemen, om de vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden, als u deelneemt aan een actie, om de actie uit te kunnen voeren en u te informeren over het vervolg en de uitslag, of om uw mening te horen. We verwerken hierbij uw contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw (gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres.

Cookies
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over de verschillende typen cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Bepaalde functionaliteiten van onze website zullen in dit geval dan niet meer goed werken.

 

Veiligheid

Er worden niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de genoemde doeleinden verzamelt. Als wij uw gegevens ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Verzoek om inzage, correctie en verwijdering
U kunt uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact
Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met informatie op onze website en uw persoonsgegevens. Hebt u vragen over dit document, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@lusanna.nl of een brief te sturen naar Lusanna B.V. Handelsweg 8-5, 8061RL Hasselt (OV).

bottom of page